ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Για την Εταιρεία P&A Interpreters η ποιότητα αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

 Πώς διασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

 • Συνεργαζόμαστε μόνο με πτυχιούχους και πιστοποιημένους επαγγελματίες διερμηνείς ή μεταφραστές που σέβονται ή/και δεσμεύονται από τους αντίστοιχους Κώδικες Δεοντολογίας (ΠΕΕΜΠΙΠ, ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε., Assointerpreti, VKD, AIIC).
 • Χάρη στην πελατοκεντρική μας προσέγγιση παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και κάθε έργου ή εκδήλωσης.
 • Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες επικοινωνίας της εκδήλωσής σας (διερμηνεία, απομαγνητοφώνηση, μετάφραση, συμβουλευτική και τεχνικό εξοπλισμό).
 • Δεν κάνουμε πειράματα με τους πελάτες μας: επιλέγουμε τον κατάλληλο επαγγελματία για τη συγκεκριμένη δουλειά.
 • Ποιότητα στη δουλειά μας
 • Ποιότητα στους συνεργάτες μας
 • Καταρτισμένοι πιστοποιημένοι επαγγελματίες
 • Εξατομικευμένες λύσεις
 • Ολοκληρωμένες λύσεις
 • Εξειδίκευση
 • Σχέσεις εμπιστοσύνης
 • Καλή σχέση κόστους- αποτελέσματος
 • Απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας

Πώς επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη μετάφραση;

 • Δεν χρησιμοποιούμε απλούς γλωσσομαθείς ως μεταφραστές. Η μετάφραση αποτελεί ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο και απαιτεί ειδική κατάρτιση.
 • Παραδίδουμε μεταφράσεις που έχουν κάνει και επιμεληθεί επαγγελματίες καταρτισμένοι μεταφραστές.
 • Δεν χρησιμοποιούμε μεταφραστικές μηχανές και δεν δεχόμαστε να επιμεληθούμε τέτοιου είδους «μεταφράσεις».
 • Χρησιμοποιούμε μεταφραστικά εργαλεία για την εξασφάλιση ομοιόμορφης ορολογίας στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων έργων ή έργων που αναλαμβάνει μεταφραστική ομάδα.
 • Κτίζουμε υγιείς και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.
 • Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές δίνοντας ωστόσο έμφαση στη σχέση κόστους και αποτελέσματος, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
 • Η επιτυχημένη συνεργασία και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί για μας πρώτη προτεραιότητα.