Συμβουλευτική

Η P&A Interpreters αναλαμβάνει:

– τη συγκρότηση ομάδων εξειδικευμένων διερμηνέων, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός συνεδρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Έχοντας πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές, όπως τα ευρετήρια Συλλόγων και Ενώσεων Διερμηνέων Συνεδρίων, ή μέσω των γνωριμιών που έχουμε αναπτύξει με το πέρασμα του χρόνου σε όλο τον κόσμο, η P&A Interpreters μπορεί να στήσει τις καλύτερες δυνατές ομάδες.
– την παροχή συμβουλών και καθοδήγηση για το είδος διερμηνείας που ενδείκνυται περισσότερο σε κάθε διοργάνωση (ταυτόχρονη, διαδοχική, ψιθυριστή)
– τις συνεννοήσεις μεταξύ διοργανωτών και διερμηνέων.
– την παροχή πληροφοριών για τον εξοπλισμό ταυτόχρονης διερμηνείας και την υποβολή καταλόγου προμηθευτών. Μπορεί επίσης να αναλάβει την παροχή του εξοπλισμού εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.
– την υποβολή προϋπολογισμού δαπάνης καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων με τους διερμηνείς.

Στο τέλος της εκδήλωσης:

Καταγράφουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Η συνεχής αξιολόγηση των πελατών μας μάς βοηθά να γίνουμε καλύτεροι.

Στόχος των υπηρεσίων συμβουλευτικής μας είναι η απόλυτη επιτυχία της εκδήλωσή σας σε επίπεδο επικοινωνίας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας!

.