Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ)

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Συμβουλίου είναι να φέρει κοντά εκπροσώπους των εργαζομένων από τις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες όπου εδρεύει η πολυεθνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις του ΕΕΣ οι εκπρόσωποι ενημερώνονται και διαβουλεύονται από την κεντρική διοίκηση για διασυνοριακά θέματα που αφορούν στους εργαζομένους της εταιρείας. Η ίδρυση των εν λόγω ΕΕΣ διέπεται από την Οδηγία 94/45/EΚ όπως ισχύει τροποποιημένη από την Οδηγία 2009/38/EΚ, η οποία αφορά σε διεθνείς εταιρείες και ομίλους εταιρειών που απασχολούν συνολικά πάνω από 1000 εργαζομένους στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο.

Επειδή πρόκειται για διασυνοριακά θέματα που αφορούν όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο. Η P&A Interpreters έχει την αναγκαία εμπειρία για να διοργανώσετε το επόμενο ΕΣΕ με απόλυτη επιτυχία.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορούμε να σας παρέχουμε είτε ταυτόχρονη διερμηνεία (για μεγάλες συναντήσεις που χρήζουν διερμηνείας σε πολλές γλώσσες) ή διαδοχική διερμηνεία (για μικρότερες συναντήσεις όπου μόνο ένας συμμετέχων χρειάζεται διερμηνεία). Για την ταυτόχρονη διερμηνεία μπορούμε να σας παρέχουμε και τεχνικό εξοπλισμό μέσω των επιλεγμένων συνεργατών μας. Αν το ΕΣΕ σας περιλαμβάνει και επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους ή εργοστάσια, μπορούμε να σας παρέχουμε ειδικό tour guide system (bidule) για αυτόν τον σκοπό.

Έχετε κι άλλες ερωτήσεις για τις υπηρεσίες διερμηνείας; Επισκεφτείτε τη σελίδα μας Συχνές ερωτήσεις για τη διερμηνεία.

Θέλετε προσφορά για το επόμενο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό σας Συμβούλιο;

Στείλτε μας το αίτημά σας σήμερα!