Συχνές ερωτήσεις για τη διερμηνεία

Δεν χρεώνουμε μισό ημερομίσθιο ούτε και εφαρμόζουμε χρέωση με την ώρα γιατί όταν κλείνετε ένα διερμηνέα τον κλείνετε για ολόκληρη την ημέρα. Oι διερμηνείς συνεδρίων λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση αφού όταν εργάζονται σε ένα μικρότερης διάρκειας συνέδριο μία ημέρα δεν μπορούν την ίδια ημέρα να εργαστούν αλλού. Αυτό δίνει το δικαίωμα στο διοργανωτή να καλέσει τους διερμηνείς μία ώρα νωρίτερα για ενημέρωση ή να τους κρατήσει σε αναμονή μετά την εκδήλωση για κάποια συνέντευξη που ενδέχεται να προκύψει τελευταία στιγμή. Με ωριαίες χρεώσεις οι διερμηνείς υποχρεούνται να απορρίψουν παρόμοια αιτήματα εκ μέρους των πελατών. Επίσης ο υπολογισμός της ωριαίας χρέωσης είναι πολύπλοκος καθώς δεν είναι σαφές πότε πρέπει να αρχίσει να τρέχει το «χρονόμετρο». Θα πρέπει να ξεκινήσει όταν οι διερμηνείς φεύγουν από το σπίτι για την εκδήλωσή σας; Μήπως θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο χρόνος προετοιμασίας του διερμηνέα αφού η προετοιμασία για συγκεκριμένες θεματολογίες μπορεί να κοστίσει στο διερμηνέα μέρες και όχι μόνο λίγες ώρες μελέτης; Ο χρόνος μετάβασης στο χώρο συνάντησης θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην αμοιβή;

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. ένας διερμηνέας μπορεί να εργαστεί μόνος του σε διαδοχική διερμηνεία μέχρι 3 ώρες. Μετά τις 3 ώρες απαιτούνται 2 διερμηνείς.

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. οι διερμηνείς εργάζονται σε ζεύγη σε ταυτόχρονη διερμηνεία έως 8 ώρες ημερησίως συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων για καφέ και του διαλείμματος για γεύμα ελάχιστης διάρκειας μίας ώρας. Για συνέδρια με ωράρια εργασίας άνω των 8 ωρών απαιτούνται 3 διερμηνείς.

Επειδή και στις δύο περιπτώσεις απαιτούνται στην ταυτόχρονη διερμηνεία δύο διερμηνείς (και αντίστοιχα δύο πλήρη ημερομίσθια) για τη διασφάλιση της ποιότητας. Άλλωστε είναι ανθρωπίνως αδύνατο ένας διερμηνέας να εργαστεί μόνος του σε καμπίνα για 4 ώρες. Η ταυτόχρονη διερμηνεία απαιτεί τη μέγιστη αυτοσυγκέντρωση και έχει επιστημονικά αποδειχτεί ότι μετά από 30 λεπτά ταυτόχρονης διερμηνείας επέρχεται κόπωση, ο διερμηνέας χάνει την αυτοσυγκέντρωση και δεν είναι σε θέση πλέον να ελέγξει αυτά που λέει. Γι’αυτό άλλωστε οι διερμηνείς εναλλάσσονται κάθε μισάωρο στο μικρόφωνο. Τέλος, οι διερμηνείς συνεδρίων δεν εργάζονται με την ώρα αλλά λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση αφού όταν εργάζονται σε ένα μικρότερης διάρκειας συνέδριο μία ημέρα δεν μπορούν την ίδια ημέρα να εργαστούν αλλού.

Η διερμηνεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των διερμηνέων. Μπορεί να μαγνητοφωνηθεί μόνον εφόσον έχει γίνει προηγουμένως ειδική συμφωνία -αναφερόμενη στην προσφορά / συμφωνητικό – με το γραφείο διερμηνέων και έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των διερμηνέων.

Οι διερμηνείς δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν διερμηνεία σε ταινίες, εκτός και αν έχουν το γραπτό κείμενο της ταινίας από πριν και εσωτερικό ήχο μέσα από το σύστημα ταυτόχρονης διερμηνείας.

Διότι ένας γλωσσομαθής δεν μπορεί να φέρει σε πέρας το έργο. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα και στη διερμηνεία απαιτείται, εκτός από άριστη γνώση των χρησιμοποιούμενων γλωσσών, ειδική κατάρτιση στη διερμηνεία συνεδρίων και εμπειρία.

Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν πολύ καλή ιδέα γιατί κινδυνεύετε να παρέχετε κακό αποτέλεσμα για τους συνέδρους ή συμμετέχοντες στο σεμινάριό σας ή και να καταδικάσετε την εκδήλωσή σας σε αποτυχία. Οι P&A Interpreters εργαζόμαστε στο θάλαμο διερμηνείας μόνο με έμπειρους επαγγελματίες διερμηνείς με συστάσεις.

Βεβαίως, εφόσον τους παρέχετε λεπτομερή ενημέρωση για τη συνάντηση που διοργανώνετε και τους στείλετε όλες τις διαθέσιμες παρουσιάσεις/ομιλίες από πριν. Οι διερμηνείς οφείλουν να προετοιμαστούν για τη συνάντησή σας και ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας πριν την έναρξη του συνεδρίου για τυχόν διευκρινίσεις.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι αναγκαίο ακόμη και στο προκαταρκτικό στάδιο της προσφοράς. Δίνει μια ιδέα για τον αριθμό των διερμηνέων και των γλωσσικών συνδυασμών που απαιτούνται όπως και για το διερμηνέα που θα πρέπει προσλάβουμε ανάλογα με τη θεματολογία του συνεδρίου. Το πρόγραμμα είναι επίσης πολύ σημαντικό για τους διερμηνείς κατά την προετοιμασία τους για το συνέδριο (λέξεις κλειδιά και θέματα). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου βοηθά σε ό,τι αφορά τα ονόματα των ομιλητών και τους τίτλους τους.

Οι διερμηνείς συνεδρίων καλούνται να διερμηνεύσουν ευρεία σειρά θεμάτων: από ουρολογία μέχρι εντομοκτόνα, και από τεχνικές εκτύπωσης μέχρι συνταγματικό δίκαιο. Είναι σημαντικό οι διερμηνείς να έχουν προετοιμαστεί, διαβάσει και κατανοήσει τις βασικές έννοιες και να κατέχουν τη συγκεκριμένη ορολογία του τομέα. Γι’αυτό και οι διοργανωτές μπορούν να βοηθήσουν πολύ τους διερμηνείς παρέχοντάς τους έγκαιρη ενημέρωση, στέλνοντας εγκαίρως το πρόγραμμα και τα διαθέσιμα έγγραφα.

Αν ο διερμηνέας δεν μπορέσει να έρθει στην εκδήλωση για κάποιο έκτακτο λόγο, οι P&A Interpreters υποχρεούνται να σας βρουν αντικαταστάτη με παρόμοια αν όχι ίδια προσόντα.

Όχι. Συχνά πρέπει να καλέσουμε διερμηνείς από το εξωτερικό για συγκεκριμένους «εξωτικούς» γλωσσικούς συνδυασμούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τους καλύψουμε το αεροπορικό εισιτήριο, το κόστος διαμονής και διατροφής, την ημερήσια αποζημίωση εξόδων (per diem) και την αμοιβή τους σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα όπου εδρεύουν.

Σε απομακρυσμένη ταυτόχρονη διερμηνεία οι διερμηνείς εργάζονται πάντα σε ζεύγη. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος ως πλήρης ημέρα εργασίας νοείται 4ωρη απασχόληση συμπεριλαμβανομένων διαλειμμάτων διάρκειας 20-30 λεπτών.