Συχνές ερωτήσεις για τη μετάφραση

Η χρέωση της μετάφρασης γίνεται ανά λέξη πρωτοτύπου. Ισχύει ελάχιστη χρέωση για πολύ μικρά κείμενα.

Δεν θα υπάρχει, φανταζόμαστε, μεταφραστικό γραφείο ή μεταφραστής που δεν έχει ακούσει αυτή τη φράση. Η τέχνη και επιστήμη της μετάφρασης είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο από απλή γλωσσομάθεια. Η γνώση της γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει κανείς μεταφραστής. Δεν αρκεί όμως για την πιστή απόδοση του περιεχομένου του κειμένου πηγή στη γλώσσα στόχο. Όπως για όλα τα επαγγέλματα, έτσι και για το επάγγελμα του μεταφραστή απαιτείται ειδική εκπαίδευση και εμπειρία.

Όλες οι μεταφράσεις μας γίνονται από ανθρώπους. Για συγκεκριμένα είδη κειμένων (π.χ. τεχνικά εγχειρίδια) και για συγκεκριμένους γλωσσικούς συνδυασμούς ενδέχεται να κάνουμε χρήση «μεταφραστικών μηχανών» για αύξηση της παραγωγικότητας και της ταχύτητας που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Οι μεταφράσεις που παραδίδουμε στους πελάτες μας είναι ωστόσο άψογα επιμελημένες και βγάζουν νόημα.

Χάρη στα μεταφραστικά εργαλεία και τις μεταφραστικές μνήμες μπορούμε να δημιουργήσουμε με την πάροδο του χρόνου τεράστιες συλλογές μεταφραστικών δεδομένων, που διευκολύνουν σημαντικά το μεταφραστή στο έργο του. Χάρη σε αυτά αυξάνεται η παραγωγικότητα του μεταφραστή κι εξασφαλίζεται συνέπεια στην ορολογία και την έκφραση σε παρεμφερή μεταφραστικά έργα.

Η επισημείωση (Σφραγίδα της Χάγης) προηγείται της μετάφρασης! Η επισημείωση προβλέπεται μόνο για δημόσια έγγραφα και παρέχεται από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε το συγκεκριμένο έγγραφο.

Ναι, εφόσον σας το έχει ζητήσει το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Προσοχή! Η επισημείωση (Σφραγίδα της Χάγης) προηγείται της μετάφρασης! Η επισημείωση προβλέπεται μόνο για δημόσια έγγραφα, τα οποία πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή. Δεν επισημειώνονται έγγραφα τα οποία έχουν παραληφθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας και έχουν θεωρηθεί από ΚΕΠ. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο θεωρημένα από την εκδούσα αρχή και να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και όχι τυποποιημένη (π.χ. σαρωτής). Για σχετικές πληροφορίες βλ. εδώ και εδώ .

Πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία. Για τα έγγραφα υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Νομού Αττικής η Σφραγίδα της Χάγης χορηγείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56, 1ος όροφος, Αθήνα). Βλ. εδώ

Γιατί η αναζήτηση κατάλληλου συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου την ίδια ημέρα σημαίνει δαπάνη χρόνου και συνεπώς διοικητικό κόστος. Επίσης για να πεισθεί ο συνεργάτης να αναλάβει το έργο και να το διεκπεραιώσει την ίδια ημέρα πρέπει να του δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο, αφού πρέπει να αφήσει στην άκρη το έργο το οποίο εκτελεί εκείνη την ώρα για να μας εξυπηρετήσει.

Βεβαίως, εφόσον είναι διαθέσιμος κατάλληλος συνεργάτης για να αναλάβει και να φέρει σε πέρας το έργο. Στην περίπτωση αυτή ισχύει έξτρα χρέωση.