Διερμηνεία σε τηλεδιασκέψεις

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Η διερμηνεία εξ αποστάσεως αφορά σε συναντήσεις με διερμηνεία που διεξάγονται εξ αποστάσεως, δηλ. οι διερμηνείς βρίσκονται σε ένα διαφορετικό χώρο από ό,τι οι σύνεδροι, π.χ. σε μια διαφορετική αίθουσα στον ίδιο συνεδριακό χώρο. Η απομακρυσμένη διερμηνεία αφορά σε συναντήσεις με διερμηνεία όπου και οι συμμετέχοντες και οι διερμηνείς είναι απομακρυσμένοι. Όσον αφορά στους απομακρυσμένους συμμετέχοντες μπορούμε να διακρίνουμε τρεις καταστάσεις: 1. Ο/οι διερμηνέας/είς είναι οι μόνοι που βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από τον χώρο συνάντησης, ενώ οι χρήστες διερμηνείας είναι συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο διεξαγωγής. 2. Και οι διερμηνείς και όλοι οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο ένας από τον άλλο και 3. Ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες βρίσκονται σε άλλον τόπο και κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες είναι στον ίδιο τόπο.

Η διερμηνεία σε τηλεδιάσκεψη είναι ένα συγκεκριμένο είδος απομακρυσμένης διερμηνείας. Ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως για εκδηλώσεις (π.χ. επιχειρηματικές συναντήσεις, συναντήσεις συλλόγων, συνεντεύξεις τύπου) όπου ένας ή περισσότεροι ομιλητές απευθύνονται στο συνέδριο ή εκδήλωση και οι διερμηνείς βρίσκονται στην ίδια αίθουσα με τους συνέδρους. Οι ομιλητές εκτός χώρου προβάλλονται στην οθόνη του χώρου της συνάντησης (και μερικές φορές σε μόνιτορ μέσα στους θαλάμους διερμηνείας ή μπροστά τους) και η εκφωνούμενη ομιλία των απομακρυσμένων ομιλητών μεταδίδεται απευθείας στα ακουστικά των συνέδρων και των διερμηνέων. Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις η ποιότητα του μεταδιδόμενου ήχου και εικόνας έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Όμως είναι αναγκαία η κατάλληλη τεχνική εγκατάσταση για την αποφυγή προβλημάτων συγχρονισμού ήχου και εικόνας. Τυχόν προβλήματα μετάδοσης ήχου και εικόνας δυσχεραίνουν περαιτέρω το ήδη δύσκολο έργο των διερμηνέων.

Λόγω των επιπλέον δυσκολιών που παρουσιάζει η απομακρυσμένη διερμηνεία δεν μπορείτε να την εμπιστευτείτε στον οποιοδήποτε. Η εταιρεία P&A Interpreters αναλαμβάνει τηλεδιασκέψεις εδώ και χρόνια και είναι σε θέση να φέρει σε πέρας με επιτυχία και αυτό το δύσκολο έργο.

Χρειάζεστε διερμηνείς για την επόμενη τηλεδιάσκεψή σας; Καλέστε μας σήμερα! 

Έχετε κι άλλες ερωτήσεις για τις υπηρεσίες διερμηνείας;

Επισκεφτείτε και τη σελίδα μας

Συχνές ερωτήσεις για τη διερμηνεία.