Απομακρυσμένη διερμηνεία

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ και ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η διερμηνεία εξ αποστάσεως  (distance interpreting) αποτελεί την περίπτωση διερμηνείας που έχουν βιώσει όλοι οι έμπειροι διερμηνείς κάποια στιγμή στην καριέρα τους κατά την οποία οι διερμηνείς βρίσκονται σε διαφορετική αίθουσα από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.

Η απομακρυσμένη διερμηνεία (remote interpreting) αφορά σε συναντήσεις με διερμηνεία που διεξάγονται εξ αποστάσεως και οι συμμετέχοντες είναι απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλο. Όσον αφορά στους απομακρυσμένους συμμετέχοντες μπορούμε να διακρίνουμε τρεις καταστάσεις:

1. Ο/οι διερμηνέας/είς είναι οι μόνοι που βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από τον χώρο συνάντησης, ενώ οι χρήστες διερμηνείας είναι συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο διεξαγωγής,

2. Και οι διερμηνείς και όλοι οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο ένας από τον άλλο και

3. Ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες βρίσκονται σε άλλον τόπο και κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες είναι στον ίδιο τόπο.

Η απομακρυσμένη ταυτόχρονη διερμηνεία (remote simultaneous interpreting) επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή της ως ορίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένες Ενώσεις Διερμηνέων Συνεδρίων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος λόγω της αύξησης του γνωσιακού φορτίου που ενέχει για τους διερμηνείς το συγκεκριμένο είδος ταυτόχρονης διερμηνείας, η ημερήσια διάρκεια εργασίας της ταυτόχρονης απομακρυσμένης διερμηνείας δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά το μέγιστο τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως συμπεριλαμβανομένων διαλειμμάτων συνολικής διάρκειας 20-30 λεπτών (πλήρης απασχόληση). Οι διερμηνείς εργάζονται όπως πάντα σε ζεύγη.

Έχετε κι άλλες ερωτήσεις για τις υπηρεσίες διερμηνείας;

Επισκεφτείτε και τη σελίδα μας

Συχνές ερωτήσεις για τη διερμηνεία.

Για την απομακρυσμένη ταυτόχρονη διερμηνεία συστήνεται η εργασία των διερμηνέων σε κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους (hub) με παρουσία τεχνικής υποστήριξης και όχι από μη κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους λόγω των ποικίλων εμποδίων που ενδέχεται να προκύψουν (κακή ποιότητα ήχου από την πλευρά των ομιλητών, απουσία τεχνικής υποστήριξης για τους διερμηνείς, ανεπαρκής ταχύτητα στο διαδίκτυο, διακοπές λειτουργίας διαδικτύου στο σπίτι του διερμηνέα κλπ.). 

Λόγω των επιπλέον δυσκολιών που παρουσιάζει η απομακρυσμένη διερμηνεία δεν μπορείτε να την εμπιστευτείτε στον οποιοδήποτε. Η εταιρεία P&A Interpreters αναλαμβάνει τηλεδιασκέψεις εδώ και χρόνια και με τους ειδικευμένους συνεργάτες της είναι σε θέση να φέρει σε πέρας με επιτυχία και αυτό το δύσκολο έργο.

Χρειάζεστε διερμηνείς για απομακρυσμένη ταυτόχρονη διερμηνεία για την επόμενη συνάντηση που διοργανώνετε; Καλέστε μας σήμερα!