Τεχνικός εξοπλισμός

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ταυτόχρονη διερμηνεία προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικού τεχνικού εξοπλισμού, δηλαδή ειδικού θαλάμου, μεταφραστικού και μικροφωνικού συστήματος. Ο διερμηνέας θα πρέπει να έχει άμεση οπτική επαφή με την αίθουσα και τον ομιλητή, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκεται σε ένα ηχομονωμένο περιβάλλον έτσι ώστε να μπορεί να ακούει μόνο τη φωνή του ομιλητή και όχι άλλους θορύβους της αίθουσας που διεξάγεται το συνέδριο. Η παρουσία ηχομονωμένου θαλάμου διερμηνείας έχει μεγάλη σημασία τόσο για το διερμηνέα όσο και για τους συνέδρους, αφού οι εξωτερικοί θόρυβοι επηρεάζουν την απόδοση του διερμηνέα και ταυτόχρονα αποσπούν την προσοχή των συνέδρων.

Ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την ταυτόχρονη διερμηνεία περιλαμβάνει:

1) Θαλάμους διερμηνέων

2) Μεταφραστικό Σύστημα

3) Μικροφωνική/μεγαφωνική εγκατάσταση (συνεδριακού χώρου)

4) Τεχνική γραμματεία

ΧΡΗΣΗ BIDULE ή TOUR GUIDE SYSTEM

Για σύντομες επισκέψεις σε εργοστάσια, νοσοκομεία και παρόμοια ιδρύματα ή απομακρυσμένες επιτόπιες επισκέψεις, ή σύντομες επισκέψεις προτείνουμε τη χρήση ταυτόχρονης διερμηνείας χωρίς μεταφραστικό θάλαμο μέσω bidule ή κατάλληλου tour guide system αυστηρά για διάρκεια έως 2 ώρες και με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Το συγκεκριμένο είδος ταυτόχρονης πρέπει να αποφεύγεται λόγω της εγγενούς δυσκολίας να παράγει την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα διερμηνείας, όπως και γιατί παράγει μεγάλη εγκεφαλική κόπωση και αυξάνει το γνωσιακό φορτίο για τους διερμηνείς λόγω έλλειψης κατάλληλου μονωμένου χώρου για την εργασία τους. Είναι ωστόσο η μόνη λύση για τις των διερμηνέων και εξαιτίας των επιβαρυμένων συνθηκών ήχου.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος δεν επιτρέπεται η χρήση bidule ή tour guide system σε χώρους όπου η εγκατάσταση θαλάμου διερμηνείας και μεταφραστικού συστήματος για ταυτόχρονη διερμηνεία είναι δυνατή και για εκδηλώσεις σε συνεδριακούς χώρους που υπερβαίνουν τη διάρκεια των δύο ωρών.

Τι πρέπει να προσέχει ο διοργανωτής του συνεδρίου:

Ο διοργανωτής του συνεδρίου θα πρέπει να ελέγχει πάντα αν υπάρχουν ενσωματωμένοι θάλαμοι διερμηνείας στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι οι υπάρχοντες θάλαμοι είναι κατάλληλοι για εργασία (καθαροί, επιτρέπουν την οπτική επαφή του διερμηνέα με την αίθουσα και διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό). Αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει να ενοικιαστούν κινητοί θάλαμοι. Παρότι διατίθενται και θάλαμοι ανοιχτού τύπου στην αγορά, δεν συστήνονται λόγω ανεπαρκούς ηχομόνωσης και υποδεέστερης ποιότητας ήχου τόσο για τους διερμηνείς όσο και για τους συνέδρους, και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιλέγονται όταν είναι απαραίτητες περισσότερες από μια καμπίνες.
Είναι σαφές ότι διασφαλίζοντας για τον διερμηνέα κατάλληλες συνθήκες εργασίας, εξασφαλίζετε και την καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας.

Η P&A Interpreters συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστες εταιρείες ενοικιάσεως τεχνικού εξοπλισμού και, εφόσον μας ζητηθεί, αναλαμβάνουμε αυτό το μέρος της οργάνωσης για να διευκολύνουμε τους πελάτες μας. Χάρη στη μακρά εμπειρία μας είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση και να εγγυηθούμε την ποιότητα και επάρκεια του τεχνικού εξοπλισμού που σας προτείνουμε.

Χρειάζεστε συμβουλευτική ή θέλετε μια προσφορά μας; Επικοινωνήστε μαζί μας.