Μετάφραση

: Υπηρεσίες Μετάφρασης με Διαφορά

Για την P&A Interpreters μετάφραση δεν σημαίνει μόνο έγγραφα και ξένες γλώσσες.

Μετάφραση για μας σημαίνει να μεταφράζουμε τους στόχους των πελατών μας σε επιτυχία.

Παρέχουμε μεταφράσεις υψηλής ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα γλωσσών μέσω των ειδικά επιλεγμένων συνεργατών μας.

Τι μεταφράσεις παρέχουμε:

Επίσημες μεταφράσεις αποδεκτές από τη Δημόσια Διοίκηση και τις ιδιωτικές αρχές (βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02)

Επίσημες μεταφράσεις επικυρωμένες από Έλληνα δικηγόρο.

Ειδικότητες:
• Νομικές επιστήμες: αγωγές, συμβάσεις, νομικές διατάξεις, δικογραφίες, συμβολαιογραφικές πράξεις, προκηρύξεις, πληρεξούσια, δικαστικές αποφάσεις κ.ά.
• Οικονομικές επιστήμες: κείμενα αγροτικής, ναυτιλιακής, συναλλακτικής οικονομίας, ισολογισμοί, προϋπολογισμοί επιχειρήσεων, λογιστικά σχέδια, εκθέσεις, ισολογισμοί, οικονομικές καταστάσεις κ.ά.
• Διοίκηση επιχειρήσεων: επιστημονικά εγχειρίδια διαχείρισης τουριστικών εμπορικών οικοδομικών εμπορικών τραπεζικών επιχειρήσεων
• Επιστημονικό-τεχνικές μεταφράσεις: τεχνικό-επιστημονικά συγγράμματα, πανεπιστημιακές εκδόσεις, σχολικά εγχειρίδια, εκθέσεις, προσφορές, τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές εκθέσεις/μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας κ.ά.
• Ιατρικές & Φαρμακολογικές επιστήμες: Εξετάσεις, γνωματεύσεις, ιατροδικαστικά πορίσματα, ιατρικά ανακοινωθέντα, οδηγίες χρήσης σκευασμάτων και φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικές συνταγές, κλινικές δοκιμές, κ.ά.
• Λογοτεχνικές μεταφράσεις
• Ιστοσελίδες
• Γενικού περιεχομένου κείμενα: εμπορική αλληλογραφία, αρθρογραφία, ενδοεταιρικά έγγραφα κ.ά.
• Απομαγνητοφώνηση και μετάφραση πρακτικών συνεδρίων

Χρειάζεστε προσφορά για μετάφραση; Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!

Πώς επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα:

  • Αξιολόγηση του κειμένου (βάσει όγκου, ορολογίας και επιθυμητής ημερομηνίας παράδοσης)
  • Εκτίμηση κόστους βάσει της δυσκολίας και του όγκου του κειμένου
  • Ανάθεση του κειμένου στον πλέον κατάλληλο μεταφραστή του δικτύου μας (ανάλογα με τη φύση του κειμένου, το γλωσσικό συνδυασμό και τη δυσκολία)
  • Μετάφραση
  • Επιμέλεια (από εξειδικευμένο συνεργάτη) και τελικός έλεγχος
  • Παράδοση κειμένου αυστηρά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης